Comandă online și ai RETUR GRATUIT în orice magazin ETIC + LIVRARE GRATUITA la toate comenzile peste 200 lei

Protectia datelor

SC CARACTERO STIL SRL, respectiv ETIC cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.etic.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos avand in vedere ca :

Din 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Noi colectăm datele tale personal, de aceea, dorim să te informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispui conform Regulamentului.

Cine prelucreaza datele dumneavoastra personale

Potrivit Regulamentului (denumit în continuare GDPR), sunt operatori („Operatorii") de date cu caracter personal :
Compania SC CARACTERO STIL SRL, societate română cu personalitate juridică, cu sediul în Bucuresti, Sos. Giurgiului nr63-65, Bl. K, Sc. 1, Et.3, Ap. 15, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului cu J40/9475/2004, avand cui RO16504250.

Ce reprezinta colectarea datelor personale

Datele tale personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul (adresa poștală pentru livrare), adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, codurile de identificare client/identificator online, datele de facturare (în cazul finalizării unei comenzi), informațiile bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată) și contul de social media. Aceste date au fost sau sunt colectate în relația comercială desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare și pentru care ți-ai exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare. Depunem toate eforturile să păstrăm aceste date în deplină siguranță și să le folosim doar în scopurile permise de lege și de tine. În orice moment te poți răzgândi și ne poți solicita să ștergem datele tale din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului tău exprimat anterior. Ai posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecția Datelor la nivelul Sc Caractero Stil Srl, respectiv ETIC la adresa de mai sus și la adresa de e-mail: office@etic.ro

În ce scopuri sunt prelucrate datele personale

Procesăm datelor dumneavoastra cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi cel al desfășurării activităților comerciale (de vânzare/cumpărare prin intermediului site-ului www.etic.ro și prin plasarea comenzilor în contul online creat de tine sau în curs de creare a acestuia) sau în scop de marketing și statistică (prin care transmitem către tine mesaje comerciale proprii, cum ar fi: informații cu privire la existența unor campanii promoționale, prezentări online de produse și noutăți, transmitere de news-info pentru produse în cadrul companiei).

Cui dezvaluim datele dumneavoastra personale

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus,SC CARACTERO STIL SRL si pentru a va oferi servicii și produse cât mai competitive, pentru a livra comenzile pe care le inițiati, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Companiei Caractero Stil sau în alte scopuri legitime, poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC CARACTERO STIL STL (cum este cazul companiilor cu care SC CARACTERO STIL STL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC CARACTERO STIL STL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament

Care este temeiul pentru care prelucram datele dumneavoastra personale

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dumneavoastra personale este în primul rând consimțământul tău, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client sau membru în comunitatea ETIC. Totodată, temeiul este și unul legal și/sau contractual, și are la bază raportul comercial ce a luat naștere între tine și compania Vivre, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei SC CARACTERO STIL SRL, prevăzut de Regulament.

Care este perioada de colectare a datelordumneavoastra personale

Datele personale colectate de ETIC vor fi prelucrate în atingerea scopului comercial specific desfășurării activității comerciale:

Perioada de-a lungul căreia procesăm/prelucrăm datele dumneavoastra personale în scop de marketing & statistică, având temei consimțământul tău valabil, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea sa.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere

Conform Regulamentului, în calitate de client ETIC ai 8 drepturi, care se referă la:

 • dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm;
 • dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
 • dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate;
 • dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;
 • dreptul la restricționarea datelor personale;
 • dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
 • dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, în calitate de client al companiei SC CARACTERO STIL SRL ai dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa office@etic.ro prin care să-ți exerciți în mod just și licit dreptul tău de intervenție garantat, privind

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislatiei naționale (Lg. 677/2001) și ale Regulamentului UE 679/2016, putând fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte;
 • anonimizarea datelor cu caracter personal;
 • notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.